História

 

Z histórie konferencie

Tradícia konferencie o preklade a tlmočení siaha do počiatkov formovania odboru prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Mateja Bela. S týmto cieľom vznikla na univerzite v roku 1997 nová fakulta: Filologická (ktorá bola o 10 rokov neskôr zlúčená s Fakultou humanitných vied). Pomerne mladý pedagogický zbor pod vedením skúsených odborníkov a vedcov sa do každej práce vrhal s maximálnym zanietením (možno až idealizmom – primeraným veku a okolnostiam).

Prvá konferencia s jednoduchým, ale výstižným názvom (ktorý vlastne ostal dodnes): Preklad a tlmočenie - vtedy ešte bez poradového čísla a netušiac, že vôbec bude mať nejaké pokračovanie - sa konala v roku 1998. Zborník z tohto vedeckého podujatia vyšiel v roku 1999. Už na prvý ročník prišlo veľa odborníkov zo Slovenska, Čiech i Maďarska.

Dnes, s odstupom času, si uvedomujeme, že to bola zásluha najmä našich profesorov a ich kontaktov. Nadšenie však nepohaslo, kontakty sa rokmi utužili a táto tvorivá spolupráca sa už roky odráža aj v príjemnej atmosfére vedeckých rokovaní.

Zo začiatku sme konferenciu organizovali každý rok, neskôr sme prešli na dvojročný cyklus. Štruktúra konferencií sa v priebehu rokov prispôsobila trendom, aktuálnym výzvam a témam. Na jedenástom ročníku ako hlavná prednášajúca vystúpila Christiane Nord, v pripravenej diskusii reagovala Zuzana Jettmarová.

Účasť na dvanástom ročníku konferencie Preklad a tlmočenie prisľúbil Anthony Pym.


Predchádzajúce ročníky

Preklad a tlmočenie 8

Preklad a tlmočenie 9 

Preklad a tlmočenie 10 

Preklad a tlmočenie 11

Hosť konferencie Christiane Nord

 

 

http://www.motus.umb.sk/